top of page

Huisreglement

Indien je lid wordt van Balance ga je akkoord met het reglement.

Elk lid van Balance health center dient dit reglement goed te lezen en na te leven.

Het betalen van het lidgeld betekent dat het huisreglement gekend en aanvaard is.

 • Kom op tijd in de les uit respect voor de andere dansers en lesgevers, te laat komen kan storend zijn

 • Ben je te vroeg of is er nog een vorige groep aanwezig , kleed je dan in stilte om, wacht in de kleedkamer of beneden , zodat je de groep voor je niet stoort. NIET wachten in de danszaal

 • Enkel dansers zijn toegelaten in de danszaal , geen aanverwanten of mensen die niet tot de les behoren. U kan de les op het scherm in het cafetaria volgen.

 • Wij dragen ENKEL verantwoordelijkheid voor dansers in de danszaal, hou er rekening mee dat wij NIET verantwoordelijk zijn wat er gebeurt in de speelhoek, café of terras of daarbuiten. Balance is geen opvangcentrum voor kinderen die op dat uur geen les hebben. Draag als ouder uw verantwoordelijkheid.

 • Toiletbezoek gebeurt VOOR/NA de les , niet tijdens want dan verliezen we de controle over de dansers

 • Kleedkamers en Wc’s zijn GEEN speelruimten, wees er rustig

 • Jarigen mogen een simpele traktatie meebrengen. Zorg ervoor dat alle kindjes hetzelfde krijgen (kiezen duurt lang en is moeilijk voor kinderen)

 • Hou het rustig in de speelhoek. De infrastructuur is niet optimaal omdat het open ruimtes zijn. Hou je kinderen zelf als ouder in de gaten.

 • Laat andere kinderen niet “zomaar” op de parking lopen zonder toezicht. Er komen veel auto’s aangereden en is gevaarlijk

 • Draag sportkledij of aangepaste kledij voor iedere dansdiscipline. Proper indoor schoeisel is een absolute must. Geen schoenen waarmee je buiten gelopen hebt.

 • Voor klassiek ballet en moderne dans is simpele strakke kleding een must. Er worden geen tutu’s toegelaten of andere outfits. Het lichaam moet goed zichtbaar zijn. Voor klassiek moeten er balletschoenen gedragen worden en voor modern blote voeten of sokjes. Voor de andere dansdisciplines indoor schoeisel en losse danskledij.

 • Schrijf je naam in je balletschoenen/maillot/rokje. Vele dansers dragen dezelfde kleding en is het makkelijker om iets terug te vinden.

 • Elastiekjes van de balletschoenen moeten verplicht vanaf de eerste les genaaid zijn. Bij de kleintjes zorg je als ouder ervoor dat zij netjes zijn aangekleed zodat onze lesgevers geen tijd moeten verspillen aan aankleden.

 • Voor de danslessen is het een noodzaak je haar bij elkaar te doen (klassiek:dotje-modern:staart-hip hop:vast)

 • Enkel water en sportdrank in plastic flesjes zijn toegestaan in de danszaal of speelhoek.

 • Eten en kauwgom is ten strengste verboden in de danszaal of kleedkamer

 • Indien je je blesseert tijdens een les , laat altijd iets weten aan de aanwezige lesgever of verantwoordelijke VOOR je naar huis gaat.

 • In onze dansschool is er aandacht voor elke danser, talent of niet. Daarom zorgen de lesgevers ervoor dat elke dansers voldoende kansen krijgt naargelang de mogelijkheden.

 • Filmen of fotograferen van de lessen is niet toegestaan zonder toestemming van de verantwoordelijke. Enkel met kijkdagen wordt dit toegestaan.

 • Alle dansers/leden geven toelating tot het nemen van foto’s en beeldmateriaal door iemand van Balance. Deze kunnen later worden gebruikt voor promotionele doeleinden. (zie privacybeleid website)

 • Alle choreografieën zijn eigendom van Balance. Wenst u deze als danser ergens te gebruiken dient u hiervoor toestemming te vragen aan de verantwoordelijke

 • Betaling van het lesgeld dient voor aanvang van de eerste les te gebeuren (proefles niet meegerekend)

 • Lesgelden worden nooit terug betaald of doorgegeven aan derden. In uitzondering kan er mits doktersattest bij langdurige afwezigheid een regeling met de verantwoordelijke worden getroffen.

 • Alle dansers worden geacht deel te nemen aan de dansshow. Hiervoor wordt u een jaar vooraf op de hoogte gebracht en is het noodzakelijk om de deelnameformulieren in te vullen. Er worden bepaalde afspraken gemaakt waaraan iedere danser zich moet houden. Wij dragen op dat moment de verantwoordelijkheid over heel wat dansers en nemen dit ook ter harte. Veiligheid komt op de eerste plaats.

 • Bij niet voldoende inschrijvingen voor bepaalde lessen behoudt Balance zich het recht om deze les af te lassen

 • Balance is niet verantwoordelijk voor diefstal/beschadiging of verlies van voorwerpen tijdens de lessen (zie gevonden voorwerpen Balance)

 • Alle leden voor groepslessen en spinning dienen vooraf te reserveren via Balance of onze website.

 • Leden die zich inschrijven voor groepslessen/spinning kunnen max 2 uur voor aanvang annuleren. Indien u NIET meer via reservatiesysteem kan annuleren mag u ons steeds bellen 014/714121 , dan kan de balieverantwoordelijke dit voor u nog doen.

 • Alle groepslessen en spinning gaan door vanaf 5 personen. Dit kan u op ons reservatiesysteem volgen. Zijn er onvoldoende reservaties is er een kans dat de les NIET zal doorgaan. Vandaar is het bijzonder sportief om WEL vooraf te reserveren.

 • Groepslessen en spinning die gedurende een aantal maanden GEEN voldoende belasting hebben worden geannuleerd en herzien in het programma. Balance is steeds op zoek naar de nieuwigheden op vlak van Fitness.

 • Tijdens de schoolvakanties zijn er gewijzigde openingsuren. Deze kan u steeds terugvinden in Balance of op onze website en facebook.

 • De lessen dans gaan in de schoolvakanties NIET door (enkel in uitzondering 2° week paasverlof met een dansvoorstelling), wel de groepslessen /spinning en fitness. U kan dit altijd mee volgen op het reservatiesysteem.

 • Wij houden ons strikt aan de geldigheidsdata van uw abonnementen. Enkel met doktersattest kunnen deze verlengd worden.

 • Abonnementen acties hebben ook zeer strikte data en we maken hier geen uitzondering op

 • In het cafetaria/terras van Balance mag GEEN eigen drank geconsumeerd worden. Wij vragen u beleefd, indien u plaats neemt in het cafetaria iets te consumeren. De leefbaarheid van Balance wordt mede mogelijk gemaakt door het cafetaria.

 • Er worden GEEN fietsen op het terras van Balance geplaatst. Balance heeft een fietsruimte voor de zaak en achter de haag naast de zaak voorzien.

 • Fitness : de fitness is geen speeltuin. U dient +14 jaar te zijn om deel te nemen aan fitness of eventuele groepslessen. Indien u geen 14 jaar bent mag u enkel onder begeleiding van een ouder deze ruimte betreden.

 • Leg al het materiaal in de fitness en danszaal netjes weg. Draag zorg voor het materiaal

 • Ook in de fitness is proper schoeisel verplicht

 • De sauna is enkel toegankelijk voor mensen met een jaarkaart. Vraag aan de balieverantwoordelijke de sauna op te zetten.

 • Ieder abonnement is strikt persoonlijk en kan niet doorgegeven worden aan derden.

Voor meer info inzake onze lessen contacteer Inge Luyten (artistieke leiding Balance Health Center) info@balancehealthcenter.be

bottom of page